حضور شرکت آساک در نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه شهید رجایی تهران

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از تاريخ 14 لغايت 17 آذرماه، ششمين نمايشگاه تجهيزات و دستاوردهای پژوهشی دانشجويان و

ادامه مطلب