درباره شرکت

شرکت آرمان سازندگی اندیشه های کلان (آساك) فعالیت خود را از سال 1385 با عنوان شرکت تعاونی تولیدی جوانان کوشاك آساك در مشهد و در زمینه هاي طراحی و ساخت تجهیزات کشاورزی و فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی آغاز کرد. در سال 1388 با کسب تاییدیه از دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر دانش بنیان بودن فعالیت های شرکت، عنوان جوانان کوشای آساك به عنوان شرکت دانش بنیان آساك (آرمان سازندگی اندیشه های کلان) تغییر کرد و اعضاي هیات مدیره شرکت نیز با توجه به اساس نامه جدید تغییر یافت.

در حال حاضر شرکت در زمینه های مختلف صنعت کشور از جمله طراحی و ساخت ماشین های مخصوص ، انواع سیستم های انتقال قدرت و مولدهای قدرت در حال فعالیت می باشد. این مجموعه از چندین کارگروه تخصصی تشکیل شده است که از فعال ترین کارگروه ها می توان به کارگروه های مکانیک، هوش مصنوعی، هوافضا و انرژي های نو اشاره کرد.

شركت آساک با برخورداری از نيروی انسانی آموزش دیده و مجرب، در قالب یك شركت دانش بنيان، با تکيه بر توان علمی نيروهای انسانی خود و تجهيزات كارگاهی و صنعتی گسترده، جهت اجراء و مدیریت پروژه های صنعتی در داخل و خارج از كشور و با رعایت اصول فنی، كيفی و اقتصادی فعاليت می كند.