طرح اختراعی ترمز مغناطیسی دوار

ترمز مغناطیسی دوار با آهنربای غیر دائم و خاصیت ضد قفل معرفی : بر اساس قوانين فيزيک و خاصيت جذب

ادامه مطلب